Bấm vào hình để xem kích thước thật

Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"

Ngày đăng:  15/08/2014

 
Lượt xem: 17549

Ngày 12 tháng 12 năm 2013 Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quyết định số 218/QĐ-TW về việc “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

 

Quyết định số 218 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với đội ngũ nhân viên y tế, tạo sự đồng thuận, gắn bó trong toàn xã hội, trở thành động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở bệnh viện Nhi đồng 2.

 

“Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” gồm có 5 Chương, như sau:

Tải toàn bộ Quyết định và Quy chế tại đây

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác