Bảng giá DVKT phòng khám Y học cổ truyền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 26/12/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của phòng khám y học cổ truyền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, áp dụng từ ngày 14/12/2023 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán