LỚP NỘI BỘ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 08/12/2021

Các lớp đào tạo nội bộ được tổ chức hàng năm cho nhân viên y tế đang công tác và mới tuyển của bệnh viện.

Tác giả: Thúy Nguyễn