Bảng Giá Thuốc Vaccine Năm 2024 15/02/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: P. Tài chính kế toán