Danh Sách Người Thực Hành Khám, Chữa Bệnh 09/05/2024

Danh sách bác sĩ 18 tháng thực hành tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Tác giả: P. Chỉ đạo tuyến

Thông Báo Chiêu Sinh: Lớp thực hành lâm sàng 18 tháng nhi khoa cho các bác sĩ đa khoa mới tốt nghiệp để cấp CCHN khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa khóa 07/2023 01/06/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo về việc đăng ký tham dự lớp Thực hành lâm sàng 18 tháng Nhi khoa cho các bác sĩ đa khoa mới tốt nghiệp để cấp CCHN khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa khóa 07/2023

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Thực Hành lâm Sàng 18 Tháng Nhi Khoa 28/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo về việc đăng ký tham dự lớp học như sau:

Tác giả: Ân Lương

LỚP ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 18 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 17/12/2021

Đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhi khoa cơ bản trong cộng đồng và bổ sung hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề nhi khoa cho bác sĩ đa khoa.

Tác giả: Thúy Nguyễn