Kế hoạch tổ chức các hoạt động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời' năm 2018 05/10/2018

Thực hiện kế hoạch số 6226/KH-SYT ngày 28/9/2018 của Sở y tế tổ chức các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2018. Bệnh viện Nhi đồng 2 xây dựng kế hoạch tổ chức các triển khai với chủ đề "Học tập suốt đời làm cho...

Tác giả: Hân Nguyễn