Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào thẩm định giá thiết bị y tế 24/06/2022

Ngày 21/06/2022, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ban hành Thông báo số 1180/TB-BVNDD2 về việc mời chào thẩm định giá thiết bị y tế, với các thông tin chính như trong file đính kèm

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào thẩm định giá thiết bị y tế 21/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch thẩm định giá các thiết bị y tế

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng phụ cấp độc hại 21/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "mua sắm hàng hóa phụ cấp độc hại năm 2022"

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho nghiên cứu 20/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mời chào giá các mặt hàng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho nghiên cứu (với nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư - phụ kiện thiết bị y tế 09/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm vật tư - phụ kiện thiết bị y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Tác giả: Ân Lương

Thông báo chào giá container 01/06/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Thuê container sử dụng làm kho tại Bệnh viện Nhi đồng 2" (Thông báo đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia gửi báo...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo về việc mời chào giá tư vấn xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) 25/05/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu tư vấn xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) với nội dung chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu "Thuê ngoài lao động" 25/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mời chào giá gói thầu "Thuê ngoài lao động"  (với nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo mời chào giá đấu thầu vật tư y tế  24/05/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch đấu thầu các mặt hàng vật tư y tế (Thông báo và phụ lục đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng tham gia gửi báo giá về Bệnh...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu "Mua sắm hộp mực in năm 2022" 23/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm "Hộp mực in năm 2022" (với các thông số trong file đính kèm"

Tác giả: Ân Lương

Thông báo mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế 23/05/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm 1 số mặt hàng vật tư y tế (Thông báo và phụ lục đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng tham gia gửi báo giá về...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo: Về việc triển khai nội dung Quyết định số 120-QĐ/ĐU và Quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế TPHCM 17/05/2022

Thực hiện Công văn số 3107/SYT-TCCB ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ triển khai đến các khoa/phòng các nội dung như sau (chi tiết trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế 13/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức mua sắm một số mặt hàng vật tư bị y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu  13/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói Dịch vụ tư vấn Luật và hỗ trợ pháp lý cho Bệnh viện năm 2022 (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế 11/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư bị y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

 1 2 3 >  >>