Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Lần Thứ 29 - Năm 2022 18/10/2022

Thời gian: Ngày 27-28 tháng 10 năm 2022 Địa điểm:  Bệnh viện Nhi Đồng 2 14 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Tác giả: Ân Lương