Thông báo mời phỏng vấn ngày 01/7/2022 29/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng, Hộ lý, Thư ký y khoa (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 14/06/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 01. Bác sĩ nội nhi (Số lượng: 02); 02. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 06); 03. Điều dưỡng chăm sóc (Số lượng: 50); 04. Kỹ thuật viên xét nghiệm (Số lượng: 02); 05. Kỹ thuật viên...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi Viên chức BV.NĐ2 năm 2022 01/06/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi Viên chức Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2021 như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 18/5/2022 24/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách các ứng viên (ứng tuyển vị trí: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Dược sĩ đại học, Dược sĩ cao đẳng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 18/5/2022:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 10/05/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Dược sĩ lâm sàng, Dược sĩ cao đẳng, Cử nhân y tế công cộng (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu...

Tác giả: Hân Nguyễn

Kết quả phỏng vấn ngày 13/4/2022 29/04/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 25/03/2022

Tác giả: Ân Lương

Kết quả PRETEST ngày 30/3/2022 07/04/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng thông báo đến các ứng viên ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ xét nghiệm, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Chuyên viên quản lý chất lượng... kết quả PRETEST ngày...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 07/04/2022

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 05/04/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Kỹ thuật viên xét nghiệm (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: Hân nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 25/3/2022 29/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 25/03/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 25/03/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ xét nghiệm, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Bác sĩ y học cổ truyền, Chuyên viên Quản lý chất lượng... (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 16/03/2022 21/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí: Điều dưỡng chăm sóc) đạt kết quả phỏng vấn ngày 16/03/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân nguyễn

Kết quả xét tuyển Viên chức Bệnh viện Nhi đồng 2 - Năm 2021 14/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo đến các ứng viên tham gia kỳ thi Xét tuyển Viên chức Bệnh viện Nhi đồng 2 - Năm 2021: Kết quả xét tuyển (đính kèm)m

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 09/03/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:  1. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 06);  2. Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 04);  3. Kỹ thuật viên xét nghiệm  (Số lượng: 02);  4. Chuyên viên phụ trách truyền thông, báo chí  (Số...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển và tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển Viên chức BV.NĐ2 năm 2021 18/02/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo đến các ứng viên đăng ký tham dự kỳ thi Tuyển Viên chức năm 2021 các nội dung (đính kèm) sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

 1 2 3 >  >>