Thông Báo Về Việc Tổ Chức Phỏng Vấn Tuyển Dụng Hợp Đồng Lao Động 19/07/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Việc Tổ Chức Thi Đầu Vào Vị Trí Y Tế Công Cộng 11/07/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/6/2024 25/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Bác Sĩ Nội Trú 19/06/2024

Chi tiết xem file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 14/06/2024 14/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 06/06/2024 06/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí    

Tác giả: P.Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 03/6/2024 04/06/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 24/5/2024 27/05/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 24/5/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Kỳ Thi Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2024 Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 24/05/2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 xin thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 24/5/2024 21/05/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 09/5/2024 14/05/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/5/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 09/5/2024 08/05/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 26/4/2024 30/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 26/04/2024

Chi tiết xem file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 10/4/2024 11/04/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 10/4/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

 1 2 3 >  >>