Bảng Giá Vật Tư 02/05/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá vật tư y tế năm 2023 (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán