Bấm vào hình để xem kích thước thật

KẾ HOẠCH: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI

Ngày đăng:  14/08/2014

 
Lượt xem: 16838

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền". 

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐU Sở Y tế TP.HCM ngày 27/06/2014 trong toàn thể bệnh viện như sau:

 

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác