Thông Tư Số 31/2021/TT-BYT Về Quy Định Hoạt Động Điều Dưỡng Trong Bệnh Viện 04/10/2022

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Tư Số 21/2020/TT-BYT Về Hướng Dẫn Thực Hành Để Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Bệnh, Chữa Bệnh Đa Khoa Đối Với Bác Sỹ Y Khoa 04/10/2022

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông báo mời chào giá hóa chất vật tư y tế 03/06/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm hóa chất vật tư y tế (Thông báo đính kèm). Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp tham gia gửi báo giá về Bệnh viện

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông tin Sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2021 19/09/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các Bác sĩ tham dự buổi Hội thảo chuyên đề được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông tư số 18/2018/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT 06/09/2018

Ngày 22/8/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ban hành ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông tư số 40/2014/TT-BYT Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế  05/01/2015

Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 gồm 845 hoạt chất, 1064 thuốc tân dược; 57 thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu.

Tác giả: CN. Thiên Phước

THÔNG TƯ 14/2014/ TT-BYT: Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  31/07/2014

Ngày 14/04/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký ban hành Thông tư 14/2014/ TT-BYT: Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Tác giả: CN. Thiên Phước

Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh 05/01/2012

Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn  cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh

Tác giả: P. Kế hoạch tổng hợp

Thông tư 33/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Qui định về xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp ... 22/09/2011

Sở Y tế có nhận Thông tư số 33/2011/TT-BYT ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Qui định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. BV Nhi đồng 2 phổ biến và triển khai  thông tư 33/2011/TT-BYT

Tác giả: Thường trực website

Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 26 tháng 01 năm 2011 về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 04/07/2011

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện như sau: Xem chi tiết tại đây

Tác giả: Ban website

Thông tư 08 - Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện 04/07/2011

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ TRONG BỆNH VIỆN Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết...

Tác giả: Ban website