Bảng giá thu các loại tại phòng khám theo yêu cầu chất lượng cao 08/01/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thu các loại tại phòng khám theo yêu cầu chất lượng cao (đính kèm)

Tác giả: P. Tài chính kế toán