Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01/09/2015

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta đã vùng dậy, lật đổ ách thống trị của thực dân đế quốc và phong kiến, lập nên chính...

Tác giả: Đảng Ủy BVNĐ2

Sinh hoạt chuyên đề: Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ XI - BCH Trung ương Đảng khóa XI 11/07/2015

Ngày 9/7/2015, Đảng bộ bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm trực tiếp phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI) tới đông đảo toàn thể các đảng viên thuộc 6 chi bộ của...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Báo cáo tổng kết năm 2014 – Kế hoạch năm 2015 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 15/05/2015

Phát huy những kết quả đạt được qua tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuyên suốt thời gian 4 năm qua (2011-2014). Hôm nay, ngày 15/5/2015, ban Thường vụ Đảng ủy bệnh viện Nhi đồng 2 đã...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Báo cáo chuyên đề Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2015) 22/04/2015

Ngày 22/04/2014, nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (304/1975 – 30/4/2015) của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Hôi cựu chiến binh bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức thành...

Tác giả: CN. Lan Phương

Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Bệnh viện Nhi Đồng 2 Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2015 - 2020 01/04/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2015

Trong chiều ngày hôm nay, ngày 03/02/2015 Đảng Ủy bệnh viện Nhi đồng 2 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến hành Tổng kết những thành quả hoạt động của Đảng bộ bệnh viện đạt được trong...

Tác giả: CN. Lan Phương

Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) 10/10/2014

Ngày 08/10/2014, Đảng ủy bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)”. Nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Đảng ủy bệnh viện tiếp xúc với quần chúng năm 2014 02/10/2014

Vừa qua ngày 17/09/2014, Đảng ủy Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt “Đảng ủy tiếp xúc với quần chúng năm 2014" . Tham dự buổi sinh hoạt có mặt đầy đủ của toàn thể Đảng ủy viên Bệnh viện Nhi đồng 2 và...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" 15/08/2014

Ngày 12 tháng 12 năm 2013 Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quyết định số 218/QĐ-TW về việc “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể Chính trị - Xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.   Quyết định...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 15/08/2014

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam  về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể...

Tác giả: CN. Thiên Phước

KẾ HOẠCH: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI 14/08/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Bệnh viện Nhi đồng 2 hòa mình cùng những ngày lịch sử 30/4 và 1/5 30/04/2012

     Đã 37 năm trôi qua, chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam  ta.    Đây còn là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao...

Tác giả: Đảng ủy BV Nhi đồng 2

Lễ tổng kết cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2011 15/12/2011

Hôm qua 12/12, Đảng Ủy bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành lễ tổng kết cuộc vận động  "tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2011. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng...

Tác giả: Bs Trương Anh Mậu, khoa ngoại

<<  < 2 3 4