Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Tăng Cường, Chấn Chỉnh Việc Chấp Hành Các Quy Định Của Pháp Luật Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  07/08/2023

 
Lượt xem: 1280

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước về lĩnh vực y tế, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ đạo thực hiện một số nô

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác