Bấm vào hình để xem kích thước thật

Công Văn Về Việc Triển Khai Thực Hiện Kết Luận Kiểm Tra, Khảo Sát Công Tác Cải Cách Hành Chính Năm 2023 Của UBNDTP

Ngày đăng:  11/10/2023

 
Lượt xem: 1230

Xem chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm

Số 1881/BVNĐ2-TCCB

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác