Bấm vào hình để xem kích thước thật

Báo Cáo Sản Phẩm Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Số 298/BC-BVNĐ2)

Ngày đăng:  21/09/2023

 
Lượt xem: 1336

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi 04 bài viết về sản phẩm, mô hình cải cách hành chính tại đơn vị, cụ thể xin xem file đính kèm

File đính kèm:

- Số 298/BC-BVNĐ2

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác