Bấm vào hình để xem kích thước thật

Tuyên truyền Cải cách Hành chính tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  05/10/2023

 
Lượt xem: 1639

Thực hiện Kế hoạch số 777/KH-SYT ngày 27/01/2022 của Sở Y tế và Kế hoạch số 220/KH-SYT ngày 11/01/2023 của Sở Y tế về thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Ngành Y tế thành phố năm 2022 và năm 2023. Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BVNĐ2 ngày 17/01/2023 của Bệnh viện Nhi đồng 2 về thực hiện cải cách hành chính năm 2023 tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin mô hình cải cách hành chính tại đơn vị, cụ thể như sau:

 

♦ Tên sản phẩm: SỔ TAY BẢO HIỂM Y TẾ

  • Bảo hiểm y tế (sau đây được gọi tắt là BHYT) là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước nhà, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. BHYT là cơ chế tài chính vững chắc giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng. Quỹ BHYT là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng BHYT và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, chi phí quản lý quỹ BHYT.

 

  • Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nói chung và Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói riêng, là cơ sở trung gian giúp thực hiện chính sách, chế độ BHYT cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh dựa trên căn cứ các văn bản pháp luật quy định về BHYT. Tuy nhiên, các văn bản quy định hướng dẫn việc thực hiện chính sách BHYT là cả một hệ thống các văn bản pháp luật rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau (thủ tục hành chính, thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật) mỗi lĩnh vực có liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Việc nắm bắt vững các quy định về BHYT và áp dụng vào thực tiễn nghề nghiệp vẫn còn là một trở ngại không nhỏ cho các nhân viên y tế.

 

  • Sổ tay Bảo hiểm Y tế (sau đây gọi tắt BHYT) là cẩm nang tóm tắt nội dung của 02 Luật, 01 Nghị Định, 11 Thông tư Bộ Y tế ban hành và 01 Quyết định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang có hiệu lực thi hành có liên quan trực tiếp đến việc KCB BHYT tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sổ tay BHYT được thực hiện với mục tiêu là công cụ hướng dẫn hỗ trợ nhân viên y tế việc thực hiện các quy định về thanh toán chi phí KCB BHYT, thể hiện trong việc chỉ định sử dụng các thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong quá trình điều trị cho người bệnh đồng thời hướng tới mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong việc thực hiện chính sách BHYT.

 

♦ Mô tả sản phẩm

  • Sổ tay bảo hiểm Y tế là cẩm nang tóm tắt những quy định chính, nổi bật, mấu chốt, quan trọng của 11 thông tư, 1 nghị định có nôi dung liên quan và cá thể ứng dụng vào thực hiện khi chỉ định chuyên môn, thống kê, thanh toán chi phí KCB BHYT của người bệnh có tham gia BHYT.

 

  • Sổ tay Bảo hiểm Y tế là một file PDF gồm 232 trang (có thể in ra thành sách, đóng cuốn) đã được đăng tải trên trang web nội bộ bệnh viện.

 

  • Sổ tay Bảo hiểm Y tế phiên bản V02.2023A bao gồm 5 phần, mỗi phần đều nêu rõ các căn cứ pháp lý đang có hiệu lực thi hành (đính kèm theo Sổ tay BHYT):

 

+ Phần 1: Giới thiệu chung về các căn cứ pháp lý thực hiện chính sách BHYT, Luật BHYT.

+ Phần 2: Những nội dung quy định, điều kiện thanh toán về chuyên đề thuốc sử dụng trong điều trị cho người bệnh có tham gia BHYT.

+ Phần 3: Những nội dung quy định, điều kiện thanh toán về chuyên đề dịch vụ kỹ thuật sử dụng trong điều trị cho người bệnh có tham gia BHYT.

+ Phần 4: Những nội dung quy định, điều kiện thanh toán về chuyên đề vật tư y tế sử dụng trong điều trị cho người bệnh có tham gia BHYT.

+ Phần 5: Giới thiệu, phổ biến về quy trình giám định BHYT.

 

 

 

♦ Tự đánh giá tiềm năng ứng dụng của sản phẩm

  • Sổ tay Bảo hiểm Y tế là sáng kiến giúp cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu quả công việc của toàn bệnh viện với mục tiêu tổng hợp các vấn đề liên quan đến KCB BHYT giúp nhân viên y tế hiểu rõ các qui định về BHYT và đảm bảo đúng quyền lợi của người bệnh.

 

 

♦ Hiệu quả trực tiếp mang lại:

  • Đảm bảo đúng quyền lợi của người bệnh trong phạm vi được hưởng về chi phí thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và mức trần thanh toán BHYT quy định tại các văn bản pháp luật về BHYT.

 

  • Nhân viên y tế nắm bắt được nhiều hơn thông tin, quy định về KCB BHYT. Qua đó, thực hiện đúng nhiều hơn các quy định về thanh toán BHYT.

 

Đăng bởi: P.Quản lý chất lượng

[Trở về]

Các tin khác