Bấm vào hình để xem kích thước thật

Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  10/07/2023

 
Lượt xem: 3146

Thực hiện Kế hoạch số 777/KH-SYT ngày 27/01/2022 của Sở Y tế và Kế hoạch số 220/KH-SYT ngày 11/01/2023 của Sở Y tế về thực hiện công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Ngành Y tế thành phố năm 2022 và năm 2023, Sở Y tế đã nhấn mạnh mục tiêu chung: Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ và có hiệu quả với Chương trình Cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Y tế giai đoạn 2020-2025 và Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Sở Y tế giai đoạn 2021 - 2030 đã ban hành. Khắc phục những khó khăn vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân trong và sau dịch COVID-19. Đồng thời, các phòng chức năng, các khoa, phòng trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến những tập thể, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về CCHC tại bệnh viện đã được Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó, các phòng chức năng đã bám sát nhiệm vụ CCHC, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên, liên tục, kịp thời như: phổ biến nội dung các mô hình, sáng kiến hay của khoa, phòng; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của bệnh viện; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin về CCHC của viên chức, người lao động tại đơn vị.

 

         Một số mô hình, sáng kiến hay đã áp dụng tại bệnh viện.

         Tên bài viết: Thiết lập khung tra cứu và bảng mô tả chuyển đổi hóa đơn điện tử

  • Nhằm đáp ứng nhu cầu bệnh nhân khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 được thanh toán các khoản phí phải đóng (tiền khám, làm xét nghiệm, tiền thuốc…) được nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi vì bệnh nhân đông, có điều chỉnh hoặc phát sinh thêm trên hóa đơn. phiếu thanh toán chỉ đúng và được chuyển đổi thành hóa đơn giấy khi bệnh nhân đã hoàn tất các thủ tục.
  •  

Từ tháng 03 năm 2022, Phòng Tài chính kế toán đã phối hợp với Cty phần mềm OH và cty phần mềm misa thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho bệnh nhân theo quy định của cục thuế, phần mềm được áp dụng chạy thử tại các quầy Phiếu, PK CLC, PK SKTE, và một số quầy thu cận lâm sàng. Qua quá trình thực hiện theo quy định của cục thuế, phòng tài chính kế toán thấy được một số hạn chế đã nêu trên và giải quyết khắc phục các vấn đề đó bằng phương án sau : 

      Thực hiện nội dung chuyển đổi phía dưới phiếu thanh toán.

 

Mục đích sáng kiến:

- Bệnh nhân khi thanh toán, có thể trực tiếp nhìn vào khung thiết lập tra cứu hóa đơn điện tử trên phiếu thanh toán để chuyển đổi ngay khi có nhu cầu.

- Đồng thời nếu chưa rõ phương pháp thực hiện thì thông qua các bảng hướng dẫn, nhân viên thu ngân chỉ cần hướng dẫn người nhà chụp hình về thực hiện như hình ảnh mô tả, và nếu bệnh nhân có thắc mắc hay thất lạc hoặc cần trích lục lại những chứng từ chỉ cần liên hệ hộp mail để giải quyết vấn đề

     

   Hiệu quả mang lại:

  • Việc tra cứu và chuyển đổi hóa đơn điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân bệnh nhân có hóa đơn để làm căn cứ thanh toán với Bảo hiểm y tế. Không phải mất thời gian chờ đợi, không cần quay lại bệnh viện xin cấp lại do mất hay quên do chưa xuất. Việc tra cứu hay chuyển đổi có thể gửi mail để nhân viên phòng tài vụ hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.
  • Nhân viên thu ngân không mất nhiều thời gian giải thích, hướng dẫn. Tiết kiệm được chi phí in ấn, hư hao hơn so với việc in chuyển đổi hàng loạt.

 

Đây là một trong những mô hình, sáng kiến hay về CCHC tại đơn vị nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân.

 

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác