Văn Bản

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 26/12/2023 28/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 26/12/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/12/2023 22/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 2740) 22/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sơ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa với nội dung cụ thể trong file đính kèm

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 19/12/2023 18/12/2023

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2024 18/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông tin đến Quý Phụ huynh lịch khám bệnh của bệnh viện trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2024.  

Tác giả: Nguyễn Tâm

Báo cáo Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 11/12/2023

Xem chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 08/12/2023 11/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 08/12/2023 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 07/12/2023 07/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 08/12/2023 07/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 2574) 07/12/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Cung cấp dịch vụ phi tư vấn - Thu gom, vận chuyển, xử lý: chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế lâu nhiễm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2...

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Báo Cáo Sản Phẩm Tuyên Truyền Cải Cách Hành Chính Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 06/12/2023

Xem chi tiết trong file đính kèm

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 2571) 06/12/2023

 Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ bảo trì thiết bị y tế với nội dung cụ thể như trong file đính kèm

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Tuyển Dụng Tháng 11/2023 30/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Chào Giá Gói Thầu "Mua Sắm Hộp Mực In Năm 2024" 27/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm hộp mực in năm 2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Bảo Trì, Vệ Sinh Và Thay Thế Vật Tư Máy Lạnh Cho Các Khoa, Phòng Bệnh Viện Nhi Đồng 2" 21/11/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Bảo trì, vệ sinh và thay thế vật tư máy lạnh cho các khoa, phòng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

<<  < 2 3 4 5 6 >  >>