Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Hàng Hóa Thuộc Danh Mục Sản Phẩm Dinh Dưỡng Nội Trú Năm 2024

Ngày đăng:  29/03/2024

 
Lượt xem: 989

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2024 theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng trên tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2 với nội dung cụ thể như trong file đính kèm

 

 

File đính kèm

- Số 569/TB-BVNĐ2

Đăng bởi: Khoa Dược

[Trở về]

Các tin khác