Văn Bản

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá  14/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Dịch vụ phi tư vấn bảo trì, vệ sinh và thay thế vật tư máy lạnh cho các khoa phòng năm 2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Mua Sắm Hàng Hóa Chi Trả Phụ Cấp Độc Hại Bằng Hiện Vật Năm 2024" 14/03/2024

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa chi trả phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu "Thuê Dịch Vụ Cung Cấp Đồ Vải: Đồng Phục Bệnh Nhân, Áo Choàng, Drap Giường, Khăn Và Dịch Vụ Giặt Ủi Đồ Vải Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2024 Và 2025 11/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê dịch vụ cung cấp đồ vải: Đồng phục bệnh nhân, áo choàng, drap giường, khăn và dịch...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 06/03/2024 07/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 414) 06/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế, linh kiện phụ kiện thay thế cho thiết bị năm 2024”

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 415) 06/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế lần 2 năm 2024-2025”

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Gia Hạn Yêu Cầu Báo Giá 05/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo gia hạn nhận báo giá thông báo số 325/TB-BVNĐ2 ngày 27 tháng 02 năm 2024

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 376) 05/03/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm bổ sung Phụ kiện thiết bị, vật tư y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1. 

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 349) 28/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ bảo trì thiết bị y tế với nội dung cụ thể như trong file đính kèm.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 28/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 26/02/2024 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 325) 28/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 23/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thư Cảm Ơn Gửi Quý Cơ Quan, Đơn Vị 22/02/2024

.

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2024 Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 20/02/2024

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-BVNĐ2 ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 của Bệnh viện Nhi Đồng 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2;   Bệnh viện Nhi Đồng 2...

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 26/02/2024 16/02/2024

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

 < 1 2 3 4 >  >>