Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời chào giá về việc Cung cấp dịch vụ phi tư vấn - Thu gom, vận chuyển, xử lý: chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2024

Ngày đăng:  08/04/2024

 
Lượt xem: 756

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp dịch vụ phi tư vấn - Thu gom, vận chuyển, xử lý: chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2024"

Kính mời các đơn vị /nhà cung cấp gửi Hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Nhi Đồng 2

File đính kèm:

- Số 635/TB-BVNĐ2

 

Đăng bởi: P. Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác