Bấm vào hình để xem kích thước thật

Ra mắt 'Sổ tay khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện' tái bản lần thứ hai, có bổ sung

Ngày đăng:  28/11/2017

 
Lượt xem: 8038

Nhằm hỗ trợ cho các bệnh viện không ngừng đẩy mạnh hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế TP.HCM vừa ra mắt “Sổ tay khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện” (tái bản lần thứ hai, có bổ sung).

Trước những thách thức mới trong tình hình mới, hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, phải lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động của bệnh viện, không ngừng cải tiến chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

 

Từ năm 2014, Sở Y tế chủ động thành lập Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế thành phố, bao gồm những chuyên gia và nhà quản lý bệnh viện có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết về xây dựng và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, nhằm định hướng cho các bệnh viện triển khai hiệu quả 5 mục tiêu chất lượng: (1) tốt hơn, (2) an toàn hơn, (3) nhanh hơn, (4) “rẻ hơn” (chi phí điều trị hợp lý hơn), và (5) người bệnh hài lòng hơn. Thông qua các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề của các ban chuyên trách thuộc Hội đồng quản lý chất lượng, Hội đồng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế nhiều vấn đề về chất lượng của các bệnh viện cần được ưu tiên cải tiến hoặc chấn chỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo tiêu chí chất lượng bệnh viện đã được Bộ Y tế ban hành.

 

Qua thực tiễn hoạt động quản lý chất lượng tại các bệnh viện và kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, qua tham khảo và nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý chất lượng của các tổ chức và bệnh viện có uy tín trên thế giới, Sở Y tế ban hành các bộ khuyến cáo nhằm giúp các nhà quản lý bệnh viện áp dụng vào công tác quản lý chất lượng tại đơn vị. Mỗi khuyến cáo đều được đúc kết từ tính cần thiết về lý luận, những quy định có cơ sở pháp lý và tính khả thi trong thực tiễn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện. Việc nghiên cứu triển khai thực hiện các khuyến cáo là trách nhiệm của các nhà quản lý bệnh viện và chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại đơn vị mình. Đồng thời, trên cơ sở của các khuyến cáo, Sở Y tế tiến hành kiểm tra, giám sát hàng năm về họat động quản lý chất lượng của các bệnh viện, qua đó phát hiện những cách làm hay để nhân rộng và kịp thời chấn chỉnh và hỗ trợ khi các bệnh viện làm không đúng hoặc gặp khó khăn khi triển khai.

Trong ln tái bản th hai này, s tay bao gm 21 b khuyến cáo vi các chuyên đề khác nhau trong công tác qun lý cht lượng bnh vin, tht s cn thiết cho công tác quản lý bệnh vin và hoạt động ci tiến cht lượng khám chữa bnh vin trước nhng thách thức mi trong tình hình mới. Sở Y tế tin rằng các khuyến cáo khi được nghiên cứu và triển khai sẽ phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến trình cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện theo định hướng lấy người bệnh làm trung tâm và hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

 

Nguồn: Sở Y Tế TP.HCM
 

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thu Hân

[Trở về]

Các tin khác