Bấm vào hình để xem kích thước thật

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Ngày đăng:  28/01/2022

 
Lượt xem: 3923

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức tự kiểm tra và đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng của Bộ Y tế ban hành (Phiên bản 2.0). Sau quá trình kiểm tra, bệnh viện đã tự đánh giá được những ưu khuyết điểm cần cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng - đáp ứng yêu cầu điều trị và chăm sóc cho bệnh nhi và thân nhân bệnh nhi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện thực hiện công khai kết quả tự kiểm tra năm 2021 và cam kết thực hiện công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian sắp tới.

 

📋

* File đính kèm:

    Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

    Bảng tổng hợp kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

 

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác