Bấm vào hình để xem kích thước thật

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2015

Ngày đăng:  24/11/2015

 
Lượt xem: 13476

Từ ngày 16/11 - 20/11/2015, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng Bộ Y tế ban hành có điều chỉnh. Sau quá trình kiểm tra, bệnh viện đã tự đánh giá được những ưu khuyết điểm cần cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng đáp ứng yêu cầu điều trị và chăm sóc cho bệnh nhi, thân nhân bệnh nhi. Bệnh viện thực hiện công khai kết quả tự kiểm tra năm 2015 và cam kết thực hiện công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian sắp tới.

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác