Bấm vào hình để xem kích thước thật

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2014

Ngày đăng:  20/11/2014

 
Lượt xem: 13271

Từ ngày 14/11 - 20/11/2014, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên Bảng tiêu chí đánh giá chất lượng Bộ Y tế ban hành. Sau quá trình kiểm tra, bệnh viện đã tự đánh giá được những ưu khuyết điểm cần cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng đáp ứng bệnh nhi và thân nhân bệnh nhi. Bệnh viện công khai kết quả tự kiểm tra năm 2014 và cam kết thực hiện công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian sắp tới.

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác