Bấm vào hình để xem kích thước thật

Báo cáo tài chính Quỹ Nhân Ái

Ngày đăng:  15/11/2010

 
Lượt xem: 11154

      

       Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Nhi đồng 2 bắt đầu nhận sự đóng góp, ủng hộ tiền và quà của nhiều nhà hảo tâm dành cho bé con bà Vũ Thị Dung ( Bé Nhân Ái) bắt đầu từ ngày 20/7/2010 cho đến ngày 09/9/2010

       Sau khi bé Nhân Ái mất. Trừ các khoản thanh toán viện phí thì số tiền còn lại của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bé là:

       Tổng: 1.306.801.755 đ ( một tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu, tám trăm lẻ một ngàn, bảy trăm năm mươi lăm đồng)

 

        3 trường hợp bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ từ Quỹ Nhân Ái

        1/   Bé Mai Thành Nghĩa - Ở Tân Phú-Đồng Nai - Nhập viện ngày 4/10/2010. Bệnh viêm não nặng nằm ở Khoa Nhiễm Bv Nhi đồng 2 số tiền là:

                         30.076.876 đ ( ba mươi triệu, không trăm bảy mươi sáu ngàn, tám trăm bảy mươi sáu đồng)

        2/  Bé con bà Tăng Thị Khẩu Cui ( bé bỏ rơi) nằm tại Khoa sơ sinh, nhập viện ngày 10/11/2010 số tiền là:

                         10.122.537 ( Mười triệu, một trăm hai mươi hai ngàn, năm trăm ba mươi bảy đồng)

        3/ Bé Văn Ái Mỹ - Khoa thần kinh

                         14.332.569 ( Mười bốn triệu, ba trăm ba mươi hai ngàn, năm trăm sáu mươi chín )

                       Còn tồn lại:   1.252.269.773 ( một tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, bảy trăm bảy mươi ba đồng)

Đăng bởi: Thanh Hà

[Trở về]

Các tin khác