Bấm vào hình để xem kích thước thật

Biên bản thỏa thuận thành lập Quỹ Nhân Ái

Ngày đăng:  14/11/2010

 
Lượt xem: 13013

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

**********

BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ BÉ NHÂN ÁI.

 

Số : ……………/HĐ –KH&DT

 

-    Căn cứ vào Bộ luật dân sự Nước CHXHCNVN năm 2005.

-    Căn cứ giấy phép số 226/GP-BVHTT ngày 10/5/2001 của Bộ Văn hóa thông tin cấp phép cho báo Khuyến học

-    Căn cứ giấy phép sửa đổi bổ sung số 561/GP-SĐBS-GPHĐBC ngày 15/12/2004 về việc đổi tên Báo Khuyến học thành Báo Khuyến học và Dân trí

-    Căn cứ vào giấy phép số 1050/GP-BTTTT ngày 15/07/2008 của Bộ TT và TT về việc xuất bản Báo điện tử Dân Trí.

-    Căn cứ vào quyết định số 294/QĐ - TC/KHVN ngày 26/08/2008 của Hội Khuyến Học Việt Nam về việc thành lập báo điện tử Dân Trí.

-    Căn cứ vào quy chế về Tổ chức Quản lý Quỹ Nhân ái số 87/KH&DT ngày 20/10/2004 đã được Hội khuyến học Việt Nam thông qua.

-    Căn cứ vào quyết định số 93/QĐ – UB ngày 19/5/78 của UBND TP.HCM về việc thành lập bệnh viện Nhi Đồng 2 Tp.HCM.

-    Căn cứ vào nội dung thỏa thuận giữa BBT Báo Dân trí và Ban giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM

 

Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2010, tại TP.HCM, chúng tôi gồm :

Bên A: Báo Khuyến học và Dân trí

- Địa chỉ: số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 0437366491            Fax: 043 7366490

- Tài khoản số: 10201 0000 487678 /NH TMCP Công thương VN – CN Hoàn Kiếm, HN

- Đại diện là ông Phạm Huy Hoàn - Chức vụ: Tổng biên tập

Bên B: Bệnh viện Nhi đồng 2

- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Lý Tự Trọng, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08. 3829 5723   - Fax:

- Tài khoản số: 10201 0000 097990 - Mở tại ngân hàng: NH TMCP Công thương VN – chi nhánh TP.HCM.

- Đại diện là ông Trần Văn Thảo - Chức vụ: P. Giám đốc (được giám đốc ủy quyền).

Hai bên thống nhất ký bản thỏa thuận hợp tác, quản lý ,vận động và sử dụng Quỹ Bé Nhân ái như sau:

 

Điều 1: Thành lập Quỹ Bé Nhân Ái và mục đích hoạt động của Quỹ:

-       Xuất phát từ truyền thống của ông cha ta “Lá lành đùm lá rách”và xét thấy trong giai đoạn hiện nay kinh phí nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, hai bên A và B thống nhất thành lập Quỹ Bé Nhân Ái nhằm quản lý số quỹ còn lại của các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho Bé Nhân Ái đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân , bạn đọc trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp bằng tiền, quà, hiện vật để giúp đỡ các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh neo đơn.

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động:

-      Quỹ Bé Nhân Ái hoạt động trên nguyên tắc: Cả hai bên, Bên A và Bên B đều công khai, minh bạch có sổ sách ghi chép nguồn thu và chi ra . Hàng tháng cả hai bên A và bên B đều có báo cáo công khai số tiền + quà các nhà tài trợ trao tặng cho trẻ em; họ và tên, địa chỉ trẻ em và người đại diện hợp pháp của trẻ em ký nhận, và cả hai bên cùng xác nhận số quỹ còn lại vào cuối tháng.

Điều 3: Tổ chức điều hành quỹ Bé Nhân ái:

-      Quỹ Bé Nhân Ái do báo Khuyến học & Dân trí và bệnh viện Nhi đồng 2 cùng hợp tác, thành lập có quyền và trách nhiệm như nhau. Quỹ có ban điều hành gồm Trưởng ban và Phó trưởng ban được cử theo luân phiên 03 tháng một lần (Trưởng ban bên báo thì Phó ban bên bệnh viện và ngược lại), cùng một số cán bộ kiêm nhiệm giúp việc không hưởng phụ cấp từ quỹ, trừ các chi phí cần thiết như công tác phí ...

-      Ban điều hành ít nhất 03 tháng phải họp một lần

Điều 4: Thu và chi của quỹ:

-      Về thu: Dựa vào nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cơ quan bạn đọc trong và ngoài nước, chuyển qua báo điện tử Dân trí hoặc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM bằng hình thức chuyển khoản hoặc trao trực tiếp. Các bên khi tiếp nhận đều phải ghi vào sổ sách theo quy định của pháp luật.

-      Về chi: Quỹ thì căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định trao cho từng trẻ em có ghi nhận hoàn cảnh và  địa chỉ cụ thể. Việc trao tặng tiền, hiện vật cho trẻ em đều phải được thể hiện bằng giấy giao nhận có chữ ký của trẻ em hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ em.

Điều 5: Các thỏa thuận khác:

-      Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Điều 6 : Hiệu lực của hợp đồng:

-      Hợp đồng này gồm 02 trang vi tính có hiệu lực từ ngày: 01/10/2010

-      Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh, hai bên cùng bàn bạc, bổ sung. Mọi thỏa thuận đểu phải được ghi thành văn bản. Bản thỏa thuận này được thực hiện cho đến khi nguồn quỹ thu được không còn hoặc một trong hai bên, Bên A hoặc Bên B nhận thấy không thể hợp tác được nữa thì một trong hai bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Trong vòng 1 tháng cả hai bên cùng họp ký kết thúc bản thỏa thuận và quyết toán tài chính các khoản thu chi còn lại và bàn giao cho nhau.

Hợp đồng này gồm 02 trang được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản ./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A (Đã ký)

Tổng Biên tập

 

 

                           Phạm Huy Hoàn

 

ĐẠI DIỆN BÊN B ( Đã ký )

Phó giám đốc

 

  

Trần Văn Thảo

Đăng bởi: Thanh Hà

[Trở về]

Các tin khác