Bấm vào hình để xem kích thước thật

Tháng 11/2010 Quỹ Bé Nhân Ái của bệnh viện đã giúp cho 11 bệnh nhân đã và đang nằm điều trị.

Ngày đăng:  30/11/2010

 
Lượt xem: 10754

Tháng 11/2010, Quỹ Bé Nhân Ái  tại bệnh viện Nhi Đồng 2 đã trợ giúp duyệt các xét nghiệm kỹ thuật cao và miễn giảm viện phí cho 12 bệnh nhân với tổng số tiền lên đến : 93.835.146 đồng.

 

1. Bệnh nhân :  Mai Thành Nghĩa - Ở Tân Phú-Đồng Nai

- Nhập viện ngày 4/10/2010 vào Khoa Nhiễm

- Chẩn đoán : Bệnh viêm não nặng

- Số tiền là:  30.076.876 đ ( ba mươi triệu, bảy mươi sáu ngàn tám bảy sáu đồng)

2. Con bà Tăng Thị Khẩu Cui ( bé bỏ rơi)

- Nhập viện ngày 10/11/2010 tại khoa Sơ Sinh

- Số tiền là: 10.122.537 ( Mười triệu, một trăm hai mươi hai ngàn, năm ba bảy đồng)

3. Bệnh nhân: Văn Ái Mỹ

-          Nhập viện vào Khoa Thần kinh

-          Số tiền là : 14.332.569 ( Mười bốn triệu, ba trăm ba hai năm trăm sáu mươi chín )

4.  Bệnh nhân : Nguyễn Gia Huy

           - Nhập viện tại Khoa Tim Mạch

            - Số tiền : 2.596.094 đồng ( hai triệu năm trăm chín sáu ngàn không trăm chín bốn đồng)

5.  Bệnh nhân : Hoàng Thế Bảo -  Sinh ngày 11/8/2010

          - Nhập viện tại Khoa Hô Hấp ngày 08/10/2010

          - Chẩn đoán : Viêm phổi kéo dài, theo dõi lao phổi.

          - Số tiền : 10.000.000đồng ( mười triệu đồng)

6. Bệnh nhân : Lâm Thị Mỹ Dung - 12 tuồi

          - Nhập viện tại khoa Thận nội tiết ngày 24/8/2010

          - Chẩn đoán : bệnh Lupuf

          - Số tiền : 10.000.000đồng ( mười triệu đồng)

7. Bệnh nhân : Phúc Nhị Cường

            - Nhập viện vào Khoa Hô Hấp

            - Chẩn đoán: Viêm phổi

            - Số tiền : 5.000.000 đồng ( năm triệu đồng)

8. Bệnh nhân : Đỗ Thị Trâm Anh – 4 Tuổi

            - Nhập viện vào Khoa Tim Mạch

            - Chẩn đoán: Điều trị và phẫu thuật thông tim

            - Số tiền là : 3.050.854 đồng ( ba triệu năm mươi ngàn tám trăm năm bốn đồng)

9. Bệnh nhân : Nguyễn Thị Xuân Trang

            - Nhập viện vào Khoa Thần Kinh

            - Chẩn đoán : Viêm phế quản phổi

            - Số tiền là : 1.723.627 đồng ( một triệu bảy trăm hai ba sáu hai bảy đồng)

10. Bệnh nhân : Lê Thị Ngọc Quyên – 4 tuổi

            - Nhập viện Khoa Hồi sức

            - Chẩn đoán : phẫu thuật cắt ruột

            - Số tiền là : 3.942.589 đồng ( ba triệu chín trăm bốn hai năm tám chín đồng)

11. Bệnh nhân : Trần Thanh Tú – 21 Tháng

            - Chẩn đoán : Không hậu môn

            - Số tiền : 2.000.000đồng ( hai triệu đồng)

12. Bệnh nhân : Phạm Hoàng Giang 

            - Nhập viện Khoa Tim Mạch


           - Số tiền : 990.000đồng ( chín trăm chín mươi ngàn)

 

Đăng bởi: Lan Phương

[Trở về]

Các tin khác