Bấm vào hình để xem kích thước thật

Danh sách bệnh nhân được Quỹ Bé Nhân Ái hỗ trợ viện phí tứ 01-16/12/2010

Ngày đăng:  17/12/2010

 
Lượt xem: 9971

Hơn 64 triệu đồng từ Quỹ của Bé Nhân Ái tại bệnh viện nhi Đồng 2 đã hỗ trợ tiền viện phí cho 15 bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa  từ ngày 01 – 16/12/2010.

1. Bệnh nhân Phạm Hoàng Giang - Khoa Huyết học       

   Hỗ trợ viện phí  số tiền: 2.067.338

 

2. Bệnh nhân Dương Gia Huy -Khoa Tiêu hóa

   Hỗ trợ viện phí  số tiền:  5.059.054

 

3. Con bà Hà Lê Tân - Khoa Tim mạch

    Hỗ trợ viện phí  số tiền:  5.871.000

 

4. Con bà Văn Thị Thiên Kiều -Khoa Ngoại Tổng hợp

    Hỗ trợ viện phí  số tiền: 10.328.213

 

5. Bệnh nhân Dương Tuấn Khang - Khoa Cấp cứu

    Hỗ trợ viện phí  số tiền: 121.516

 

6. Bệnh nhân Trần Gia Bảo - Khoa Hô hấp

    Hỗ trợ viện phí  số tiền:  1.232.527

 

7. Bệnh nhân Võ Thị Thanh Ngọc - Khoa Tim Mạch

    Hỗ trợ viện phí  số tiền: 7.130.606

 

8. Bệnh nhân Trần Thanh Tú - Khoa Ngoại tổng hợp

    Hỗ trợ viện phí  số tiền: 3.562.993

 

9. Bệnh nhân Hà Văn Việt - Khoa Ngoại tổng hợp

    Hỗ trợ viện phí  số tiền: 2.494.463

 

10. Bệnh nhân Dương H Phúc Hậu - Khoa Thần kinh

     Hỗ trợ viện phí  số tiền: 1.087.524

 

11. Bệnh nhân Nguyễn Bảo Ngọc - Khoa Cấp cứu

      Hỗ trợ viện phí  số tiền: 282.334

 

12. Bệnh nhân Vũ Minh Phước - Khoa Thận –nội tiết

      Hỗ trợ viện phí  số tiền: 20.000.000

 

13. Con bà Nguyễn Thị Hòa - Khoa Cấp cứu

      Hỗ trợ viện phí  số tiền: 2.552.394

 

14. Bệnh nhân Nguyễn Duy Khang - Khoa Ngoại tổng hợp

      Hỗ trợ viện phí  số tiền: 884.521

 

15. Bệnh nhân Lê Văn Tài - Khoa Thần kinh

     Hỗ trợ viện phí  số tiền: 2.100.000

 

Đăng bởi: Lan Phương

[Trở về]

Các tin khác