Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 16/03/2022 21/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí: Điều dưỡng chăm sóc) đạt kết quả phỏng vấn ngày 16/03/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân nguyễn

Kết quả xét tuyển Viên chức Bệnh viện Nhi đồng 2 - Năm 2021 14/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo đến các ứng viên tham gia kỳ thi Xét tuyển Viên chức Bệnh viện Nhi đồng 2 - Năm 2021: Kết quả xét tuyển (đính kèm)m

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 09/03/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:  1. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 06);  2. Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 04);  3. Kỹ thuật viên xét nghiệm  (Số lượng: 02);  4. Chuyên viên phụ trách truyền thông, báo chí  (Số...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển và tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển Viên chức BV.NĐ2 năm 2021 18/02/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo đến các ứng viên đăng ký tham dự kỳ thi Tuyển Viên chức năm 2021 các nội dung (đính kèm) sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 11/01/2022

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Bác sĩ ngoại nhi (số lượng: 04); Bác sĩ xét nghiệm (số lượng: 01); Bác sĩ phẫu thuật – gây mê hồi sức (số lượng: 03); Bác sĩ y học cổ truyền (số lượng: 02);...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo xét tuyển Viên chức năm 2021 22/12/2021

      Căn cứ công văn số 9483/SYT-TCCB ngày 17 tháng 12 năm 2021 của SYT về thống nhất kế hoạch Tuyển dụng Viên chức năm 2021 của Bệnh viện Nhi đồng 2;       Căn cứ kế hoạch số 156/KH-BV.NĐ2 ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bệnh viện Nhi đồng 2...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 09/11/2021 12/11/2021

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Kỹ thuật viên, Điều dưỡng chăm sóc, Y tế công cộng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/11/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 09/11/2021 04/11/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng, KTV Xét nghiệm, cử nhân Y tế công cộng (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 07/10/2021

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Điều dưỡng chăm sóc (số lượng: 20), Kỹ thuật viên xét nghiệm (số lượng: 01), Cử nhân y tế công cộng (số lượng: 01).

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 07/5/2021 12/05/2021

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ dinh dưỡng, Bác sĩ mắt, Dược sĩ đại học, Kỹ thuật viên xét nghiệm) đạt kết quả phỏng vấn ngày 20/4/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 07/5/2021 05/05/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ dinh dưỡng, Bác sĩ Mắt, Dược sĩ, KTV Xét nghiệm (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 20/4/2021 28/04/2021

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ, Điều dưỡng, thư ký y khoa, kế toán viên) đạt kết quả phỏng vấn ngày 20/4/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 13/04/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ Dinh dưỡng, Bác sĩ Răng hàm mặt, Bác sĩ Mắt, Dược sĩ đại học, Kỹ thuật viên xét nghiệm... (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời nhận công tác 09/04/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên ứng tuyển các vị trí: Điều dưỡng chăm sóc, KTV Công nghệ thông tin (danh sách đính kèm) đến nhận quyết định công tác

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 06/4/2021 01/04/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng, kỹ thuật viên công nghệ thông tin (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

<<  < 6 7 8 9 10 >  >>