Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 09/11/2022

Ngày đăng:  10/11/2022

 
Lượt xem: 3706

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí KTV xét nghiệm, KTV VLTL, Y tế công cộng và dược cao đẳng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/11/2022 (danh sách đính kèm)

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác