Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 24/11/2022

Ngày đăng:  01/12/2022

 
Lượt xem: 2504

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 24/11/2022

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác