Thông Báo Mời Chào Giá Dịch Vụ Bảo Trì Trang Thiết Bị Y Tế 25/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch thực hiện bảo trì trang thiết bị y tế

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá 25/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mua vật tư y tế, linh kiện sửa chữa trang thiết bị theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1.

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Bổ Sung 12/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế - y dụng cụ theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Mời Chào Giá 12/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mời chào giá các mặt hàng theo phụ lục 1 đính kèm

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông báo mời tham dự Hội thảo Cập nhật điều trị bệnh lý Hô hấp Nhi khoa Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023 06/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Cập nhật điều trị bệnh lý Hô hấp Nhi khoa, năm 2023.

Tác giả: Ân Lương

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá "Bảo Trì Thang Máy Và Thay Thế Vật Tư Sửa Chữa Vật Tư Thang Máy" 04/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "Bảo trì thang máy và thay thế vật tư sửa chữa thang máy năm 2023-2024"

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu " Bảo Trì Hệ Thống Báo Cháy Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2023-2024" 04/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Bảo trì Hệ thống báo cháy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023-2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá Gói Thầu "Bảo Trì Camera Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 Năm 2023-2024" 04/05/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Bảo trì camera tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023-2024

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá 26/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá 26/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu các gói thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá  25/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Mời Chào Giá 20/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Tăng Cường Tiêm Vắc-xin Phòng Covid-19 20/04/2023

Nhằm duy trì việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ mắc bệnh nặng nhất là các nhóm nguy cơ cao

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Phát Hành Hồ Sơ Mời Thầu Gói Thầu Thuốc 19/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã đăng tải thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã Thông báo mời thầu như trong file đính kèm

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Phát Hành Hồ Sơ Mời Thầu Gói Thầu Sản Phẩm Dinh Dưỡng Nội Trú 19/04/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã đăng tải thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã Thông báo mời thầu của gói thầu Sản phẩm dinh dưỡng nội trú: IB2300062114

Tác giả: Lương Ân

<<  < 2 3 4 5 6 >  >>