Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 376)

Ngày đăng:  05/03/2024

 
Lượt xem: 767

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm bổ sung Phụ kiện thiết bị, vật tư y tế theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1. 

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng trên tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2 với nội dung cụ thể như trong file đính kèm:

File đính kèm:

- Thông báo số 376/TB-BVNĐ2 và Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác