Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá Thuê 02 Máy Chủ Phục Vụ Chạy Phần Mềm Quản Lý Bệnh Viện 11/08/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu thuê 02 máy chủ phục vụ chạy phần mềm quản lý bệnh viện

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu  04/08/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi - qua mạng gói thầu Dịch vụ vệ sinh khoa Phẫu thuật Hồi sức tích cực - Tim mạch lồng ngực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023-2024 (Chi tiết hạng mục trong Phụ...

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá: Cải Tạo Phòng Hồi Sức Thành Phòng Sạch Tại Khoa Phẫu Thuật Hồi Sức Tích Cực - Tim Mạch Lồng Ngực 28/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu: Cải tạo phòng hồi sức thành phòng sạch tại Khoa Phẫu thuật hồi sức tích cực - Tim mạch lồng ngực

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1303) 28/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư y dụng cụ y tế năm 2023 - 2024.  

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Tuyên Truyền Tài Liệu Hướng Dẫn Kỹ Năng Khai Thác Thông Tin Và Văn Hóa Ứng Xử Khi Tham Gia Môi Trường Mạng 26/07/2023

Căn cứ Công văn số 5684/SYT-CNTT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Sở Y Tế TP.HCM về việc tuyên truyền tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Số 1: Hội Thảo Tim Mạch Nhi Khoa Pháp Việt - Lần Thứ Nhất 19/07/2023

Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những kiến thức mới nhất về chuyên đề tim mạch nhi khoa. Bệnh viện Nhi Đồng 2 tổ chức Hội thảo tim mạch nhi khoa Pháp Việt – Lần thứ nhất cho các Bác...

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Mời Thầu. Gói Thầu "Mua Sắm Trực Tiếp Vật Tư Y Tế Gói Số 2 - Năm 2023 18/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mời các nhà thầu tham dự gói thầu. Với thông tin chi tiết xem file đính kèm

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1181) 14/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm dụng cụ y tế - phụ kiện thiết bị năm 2023”

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1229) 14/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Mua sắm Vật tư - hóa chất y tế năm 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như...

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1122) 13/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ bảo trì thiết bị y tế với nội dung trong file đính kèm

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1183) 13/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định thiết bị có theo yêu cầu phải kiểm định an toàn và tính năng thiết bị...

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1214) 13/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Vật tư y tế kỹ thuật cao năm 2023 - 2024

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá "Tư Vấn Lập Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Môi Trường Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2" 13/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tác giả: P. Hành chính quản trị

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá Bảo Trì Hệ Thống Phần Mềm 12/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu "bảo trì hệ thống phần mềm"

Tác giả: Lương Ân

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 1131) 06/07/2023

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Chỉ phẫu thuật năm 2023 - 2024

Tác giả: P. Vật tư - Thiết bị y tế

<<  < 3 4 5 6 7 >  >>