Bấm vào hình để xem kích thước thật

Công Văn Số 787/BYT-KCB Về Thực Hiện Cấp Bổ Sung Phạm Vi Hoạt Động Chuyên Môn Đối Với Người Hành Nghề Là Bác Sỹ

Ngày đăng:  04/10/2022

 
Lượt xem: 5150

Công văn về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ

➜ Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.     

📎 File đính kèm:

Công văn số 787/BYT-KCB

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác