Bấm vào hình để xem kích thước thật

Công Văn Số 6797/BYT-KCB Về Hướng Dẫn Cấp CCHN KBCB Chuyên Khoa Lần Đầu Và Cấp Bổ Sung Phạm Vi Hoạt Động Chuyên Môn KBCB Chuyên Khoa Đối Với Bác Sỹ

Ngày đăng:  04/10/2022

 
Lượt xem: 4372

Công văn hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đối với bác sỹ

➜ Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.     

📎 File đính kèm:

Công văn số 6797/BYT-KCB

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác