Bấm vào hình để xem kích thước thật

Bảo vệ sự sống: Hãy rửa tay của Bạn- 5 tháng 5 năm 2019

Ngày đăng:  04/05/2019

 
Lượt xem: 4443

Chăm sóc sạch cho tất cả moi người- Việc này nằm ở trong tay Bạn

WHO (Tổ chức y tế thế giới kêu gọi mọi người hãy truyền cảm hứng từ hoạt động toàn thế giới để đạt được bao phủ sức khỏe toàn cầu (universal health coverage –UHC), ví dụ như đạt được sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, bao gồm bảo vệ rủi ro tài chánh, tiép cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, chất lượng và tiếp cận được thuốc thiết yếu, vaccine  an toàn, chất lượng, hiệu quả và giá chấp nhận được cho tất cả mọi người. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm: rửa tay, là quan trọng để đạt được UHC, như là phương thức tiếp cận thực tế và dựa trên bằng chứng với tác  động lên chất lượng chăm sóc và an toàn bệnh nhân trên tất cả các mức độ cảu hệ thống y tế.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo WHO)

[Trở về]

Các tin khác