Bấm vào hình để xem kích thước thật

CPR đơn giản sống sót gấp đôi

Ngày đăng:  06/04/2019

 
Lượt xem: 4259

Nếu một vài phút trong thời gian của Bạn có thể cứu mạng sống của một người, Bạn sẽ thực hiện chứ ?

Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu thấy rằng bất kỳ kiểu CPR nào của người bên cạnh- bao gồm chỉ có ấn tim thôi- thì cải thiện rõ rệt cơ hội sống sót cho người bị ngưng tim bên ngoài bệnh viện.

Ngưng tim là khi tim của bạn ngừng đâp bất thình lình.

Tác giả nghiên cứu - Gabriel Riva. nghiên cứu sinh của Viện Karolinska , Stockholm nói rằng Người bên cạnh có vai trò quan trọng trong sự cố bị ngưng tim bên ngoài bệnh viện.. Hành động của họ có thể cứu mạng sống.

CPR chuẩn có liên quan ấn tim và thở miệng qua miệng.. Nhưng CPR chỉ với ấn tim trở nên phổ biến rộng rãi hơn, vì vậy các nhà nghiên cứu muốn so sánh tỉ số sống sót 30 ngày với 2 phương pháp.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 30,000 người ở  Thụy Điển bị ngưng tim bên ngoài bệnh viện trong suốt 3 giai đoạn từ 2000 đến 2005, từ 2006 đến 2010 và  từ 2011 đến 2017. Trong 3 giai đoạn đó, ,39% nhận được CPR chuẩn và 20% nhận CPR chỉ có ấn tim mà thôi..

Trong thời gian nghiên cứu, ,CPR chỉ với ấn tim dần dần được chấp nhận vào các hướng dẫn CPR của Thụy Điển..

Tỉ lệ người bên cạnh thực hiện CPR tăng từ 41% trong giai đoạn từ 2000-2005 lên 68% ở giai đoạn 2011-2017..

Tỉ lệ  CPR chuẩn khoảng 35% ở giai đoạn đầu, và ở giai đoạn 3 là 38%.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tỉ lệ CPR chỉ với ấn tim đã tăng từ khoảng 5% trong gia đoạn đầu lên 14% ở giai đoạn thứ hai, và sau đó là 30% trong giai đoạn ba - tăng gấp 6 lần

Theo báo cáo được xuất bản trực tuyến ngày 1 tháng tư trên tờ Circulation thì trong suốt nghiên cứu 18 năm, bệnh nhân nhận CPR chuẩn và CPR chỉ với ấn tim thì có 2 lần khả năng sống sót 30 ngày so với  những bệnh nhân không được CPR.

Chúng tôi thấy rằng tỉ lệ CPR cao hơn một cách ngoạn mục sau mỗi năm,, nó có liên quan đến tỉ lệ cao hơn của CPR chỉ với ân tim.

Riva cũng giải thích thêm rằng CPR là cách thức đơn giản nhất là chỉ với ấn tim Chỉ ấn tim thôi thì nhân dôi cơ hội sống sót, so với không làm gì cả.

Ngưng ti là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, Hội Tim mạch Hoa Kỳ nói như vậy. Nó thường tử vong nếu mà không có thực hiện gì ngay lập tức. Mỗi năm, có hơn 325,000 cuộc ngưng tim ngoài bệnh viện ở Hoa Kỳ..

 

Nếu bạn thấy ai đó ngưng tim, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo rằng Bạn nên gọi cấp cứu (hoặc nhờ ai đó gọi điện thoại giúp) và bắt đầu ấn tay nhanh ở giữa ngực cho đến khi có người đến.. Ấn tay tốc độ khoảng 100 đến 120 lần/ phút, nó tương ứng với nhịp của bài hát Stayin' Alive" của  Bee Gees.

CPR ::: hồi sức tim phổi

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo Circulation, news release, April 1, 2019)

[Trở về]

Các tin khác