Bấm vào hình để xem kích thước thật

CPR không luôn luôn được thực hiện tại các cơ sở chạy thận khi cần thiết

Ngày đăng:  11/02/2019

 
Lượt xem: 4248

Một nghiên cứu mới thấy rằng khi bệnh nhân suy thận nhận điều trị tại các trung tâm chạy thận bị ngưng tim, ,nhân viên tại cơ sở thường thực hiện CPR (hồi sức tim phổi) để cứu mạng sống, nhưng không phải luôn luôn như vậy.

Tiến sĩ Patrick Pun, Đại học  Duke, ở Durham, N.C, tác giả nghiên cứu nói rằng “Để an tâm rằng những người thực hiện CPR có liên quan đến kết quả được cải thiện ở các cơ sở chạy thận giống như ở các cơ sở khác, nhưng có sự quan ngại rằng tỉ lệ của nhân viên có kiến thức về CPR không gần được 100%, người ta đang xem xét rằng tất cả nhân viên nên được huấn luyện CPR”

Tác giả nghiên cứu nói trong bản tin của  American Society of Nephrology.(Hội thận học Hoa Kỳ) rằng cần có thêm nghiên cứu để xem tại sao lại như vậy.

Trong nghiên cứu này, , nhóm của Pun đã xem xét các trường hơp bi ngưng tim tại các cơ sở điều trị ngoại trú ở Đông Nam Hoa Kỳ từ năm 2010 đến 2016. Nghiên cứu không bao gồm bệnh nhân có chỉ định “không hồi sức”

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, trước khi dịch vụ cấp cứu y tế đến , có 81% các trường hợp được các nhân viên của các cơ sở chạy thận nhân tạo bắt đầu CPR và có  52% các trường hợp sử dụng máy khử rung.

Theo nghiên cứu thì việc bắt đầu thực hiện CPR của các nhân viên tại cơ sở có liên quan đến 3 lần hơn cơ hội sống sót và kết quả não khả quan hơn khi bệnh nhân ở bên ngoài bệnh viện  Không có mối liên quan giữa việc nhân viên sử dụng máy khử rung với kết quả của bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng nhân viên có nhiều khả năng để bắt đầu CPR hơn nếu họ ở các cơ sở chạy thận lớn hơn, khi bệnh nhân là nam, và khi họ thấy có ngưng tim.

Pun nói trong bản tin rằng  “ cần có thêm nghiên cứu để hiểu cái gì là rào cản để cung cấp CPR được thực hiện trong môi trường duy nhất của các cơ sở chạy thận để cải thiện việc thực hiện CPR cho bệnh nhân”

Các tác giả nghiên cứu chú thích rằng ngưng tim đột ngột, là khi tim bất thình lình ngừng đập, là nguyên nhân hàng đầu đưa đến tử vong trong số bệnh nhân chạy thận, gây nên hơn 25% số tử vong và  xảy ra với tỉ lệ cao gấp 20 lần so với dân số chung.

Ngưng tim xảy ra thường xuyên hơn vào những ngày bệnh nhân chạy thận, thường là trong lúc bệnh nhân đang ở tại các cơ sở chạy thận ngoại trú Gần phân nửa bệnh nhân trong các trường hợp này không được cứu sống được để đưa đến bệnh viện

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo American Society of Nephrology)

[Trở về]

Các tin khác