Bấm vào hình để xem kích thước thật

Ngày Lao thế giới 24 tháng 3: Hợp lại để chấm dứt lao: Không bỏ sót một ai !

Ngày đăng:  22/03/2017

 
Lượt xem: 5121

Ngày Lao thế giới  được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 hàng năm, là cơ hội để nâng cao nhận thức về gánh nặng của bệnh lao trên toàn cầu và tình hình nỗ lực phòng ngừa và chữa trị lao. Đó cũng là cơ hội để vận động cam kết chính trị và xã hội cho tiếp tục tiến bộ của nỗ lực chấm dứt lao.

Chủ đề của Ngày Lao thế giới năm nay là: Unite to End TB: Leave no one behind (tạm dịch Hợp lại để chấm dứt lao: Không bỏ rơi một ai)

Năm 2017 là năm thứ hai của 2 năm cuộc vận đông Hợp lại để chấm dứt lao cho ngày Lao toàn cầu. Năm nay, WHO (World Health Organization-Tổ chức Y tế thế giới) sẽ nhấn mạnh đặc biệt vào nỗ lực hợp nhất để “Không bỏ rơi một ai”, bao gồm các hành động để nhấn mạnh các dấu hiệu bệnh, sự phân biệt đối xử, sự cách ly, khắc phục những trở ngại để tiếp cận chăm sóc.

Chương trình phát triển bền vững bao gồm các nguyên tắc để đảm bảo không bỏ sót một ai trong nỗ lực thay đổi thế giới và cải thiện cuộc sống người dân tốt hơn. Giải quyết nhu cầu y tế của những người bị thiệt thòi, bị gạt ra lề xã hội, những người không tiếp cần được với hệ thống y tế sẽ có nghĩa là cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người. Điều này là sống còn để đạt được mục đích chấm chức lao vào năm 2030 như là một phần của mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và chiến lược chấm dứt lao của WHO.

Ngày Lao thế giới cung cấp cơ sở cho những công đồng và những người bị ảnh hưởng, những tổ chức xá hội công dân, những nhà chăm sóc sức khỏe, những người làm chính sách, những đối tác phát triển và những người khác ủng hộ, thảo luận và hoạch định hợp tác xa hơn để làm tròn lời hứa tất cả mọi người có dịch vụ chăm sóc và phòng ngừa lao chất lượng, cũng như là có thể phòng ngừa lao qua nỗ lực phát triển nhiều lãnh vực.

Cơ sở dữ liệu

Năm rồi, WHO báo cáo có 10.4 triệu người bị lao và có 1.8 triệu người tử vong năm 2015, nằm trong nhóm đứng đầu bệnh lây gây chết người. Bệnh này nằm sâu gốc rễ trong dân số nơi quyền con người và phẩm giá bị giới hạn. Trong lúc bất kỳ ai cũng có thể nhiễm lao, bệnh lại phát triển mạnh ở những người sống đói nghèo, cộng đồng và những nhóm bị gạt ra lề xã hội, và những cộng đồng dễ bị nhiễm khác.

Những nhóm này bao gồm: người nhập cư, người tị nạn, dân tộc thiểu số, thợ mỏ và những người làm việc và sống ở những vùng có nhiều nguy cơ, người già, phụ nữ và trẻ em bên lề xã hội ở nhiều vùng…. Những yếu tố như suy dinh dưỡng, nhà ở và vệ sinh kém, kèm theo những yếu tố nguy cơ khác như thuốc lá, rượu và tiểu đường, ảnh hưởng đến khả năng dễ bị nhiễm lao và tiếp cận chăm sóc. Hơn nữa, những tiếp cận này thường bị trở ngại do chi phí đắt đỏ liên quan đến bệnh tật, tìm kiếm và được chăm sóc, và thiếu sự bảo vệ xã hội, đưa đến vòng khắc nghiệt nghèo đói và bệnh tật. Sự lan truyền của lao đa kháng thuốc (MDR-TB: multidrug-resistant TB) đã thêm vào sự khẩn cấp của những quan ngại này.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo WHO)

[Trở về]

Các tin khác