Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hướng dẫn Chương trình giảng dạy về An toàn bệnh nhân

Ngày đăng:  01/05/2015

 
Lượt xem: 8402

An toàn bệnh nhân là một trong những nguyên tắc cơ bản trong mọi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mỗi điểm thực hiện trong quá trình chăm sóc người bệnh luôn được đánh giá là tồn tại tiềm ẩn một mức độ rủi ro nhất định các sự an toàn.

Các sự cố y khoa có thể xảy ra bất kỳ tại thời điểm nào hay ở đâu trong thực tế từ việc thực hiện các bước trong những quy trình, thủ tục hoặc nguyên nhân sâu xa có thể xuất phát từ chính ở bên trong một hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hoạt động cải tiến an toàn bệnh nhân đòi hỏi một nỗ lực mang tính toàn hệ thống, liên quan đến nhiều hành động như trong cải thiện hiệu suất làm việc, an toàn môi trường và quản lý rủi ro. Có thể cụ thể hóa, bao gồm: kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, sử dụng thuốc an toàn, sử dụng trang thiết bị y tế an toàn, thực hành lâm sàng an toàn và môi trường chăm sóc an toàn.

 

 

Với một góc nhìn hoàn toàn mang tính hệ thống, việc một tổ chức y tế định hướng đến việc cung cấp và nâng cao chất lượng những loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được xem là sự mong đợi đáp ứng các nhu cầu thiết yếu xuất phát từ phía bệnh nhân cũng như đội ngũ nhân viên y tế.

 

Dựa trên xu hướng thiết yếu đó, năm 2015 tổ chức y tế thế giới (WHO) đã xây dựng và ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn chương trình giảng dạy về an toàn bệnh nhân. Đây sẽ là một bước đi đầu tiên mang tính nguyên lý đồng thuận trong lĩnh vực dịch vụ y tế về các thuật ngữ, phương pháp đào tạo, triển khai, đánh giá, cải tiến một hệ thống an toàn bệnh nhân.

 

Quý độc giả có thể tải về tài liệu hướng dẫn trên: Tải về tại đây

Hoặc tham khảo thêm tại website: http://www.wpro.who.int/health_services

Nguồn tham khảo: WHO 2015

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác