Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo sinh hoạt Điều dưỡng

Ngày đăng:  12/04/2012

 
Lượt xem: 12040

Thần mời các Điều dưỡng tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ

- Lúc 13 giờ 30 ngày thứ năm 12 tháng 4 năm 2012

- tại Hội trường A

- Chủ đệ các vấn đề liên quan đến việc sử dụng monitor

                         Trân trọng

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác