Bấm vào hình để xem kích thước thật

Mời các Điều dưỡng theo danh sách tham dự phỏng vấn

Ngày đăng:  13/12/2010

 
Lượt xem: 15523

 

 

 

 

Lúc 13g00 ngày 13/12/2010

Tại Phòng họp 1

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

01

Trần Tuấn Kiệt

02

Phạm Thị Ngọc Quyên

03

Hồ Thị Thu Hà

04

Dương Thị Minh Tâm

05

Tống Kim Dung

06

Nguyễn Thị Thúy Liễu

07

Kim Thị Ái

08

Nguyễn Trung Dũng

09

Nguyễn Hữu Trọng

10

Nguyễn Thị Thắm

11

Nguyễn Ngọc Diễm

12

Phan Thị Hồng Nhi

13

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

14

Nguyễn Thị Kim Luy

15

Tống Diễm Vy

16

Phạm Thị Thanh Tâm

17

Nguyễn Thị Lan

18

Võ Thị Ni Na

19

Nguyễn Thị Hạnh

20

Tống Thị Thanh Loan

21

Trần Thị Cẩm Nhung

                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 12  năm 2010

                                                                                          P.Giám đốc

 

                                                                                           Bs.Nguyễn Thị Hồ Điệp( đã ký)

                                                           

Hân hạnh được đón tiếp

 

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác