Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời nhận công tác

Ngày đăng:  01/04/2012

 
Lượt xem: 14314

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên sau đây

có mặt tại Hội trường A lúc 7 giờ ngày thứ ba 03 tháng 4 năm 2012

để nhận công tác.

Số tt Họ & tên
1 Nguyễn Thị Ngọc Châu
2 Trần Thị Hồng Gấm
3 Bũi Vũ Hiên
4 Dương Thị Mỹ Hoa
5 Võ Thị Trúc Linh
6 Trần Thị Mi Na
7 Ngô Thị Kim Ngân
8 Nguyễn Thị Bích Ngọc
9 Tô Thanh Nhựt
10 Nguyễn Thị Thuý Phượng
11 Phạm Thị Thuỳ Thanh
12 Trần Vũ Phương Thuỳ
13 Võ Thị Thanh Toán
14 Nguyễn Thị Diệu

              Trân trọng

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác