Chỉ Đạo Tuyến

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến hành chuyển giao kỹ thuật phẫu nhi về các dị tật bẩm sinh cho tuyến trước 15/09/2008

Thực hiện quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đề án “ Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến sau về hỗ trợ các bệnh viện tuyến trước nhằm nâng cao chất lượng khám chữa ...

Tác giả: BS.CK1. Hồ Lữ Việt

Công tác tuyến tại huyện Krông Buk - tỉnh Đăk Lăk 06/2007 10/12/2007

 

Tác giả: BS.CK1. Hồ Lữ Việt

Chương trình chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật Sơ sinh tại BVĐK Bình Dương ngày 28.05.2010 31/05/2010

  Thực hiện Đề án 1816, ngày 28.05.2010 vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tổ chức triển khai lớp tập huấn về chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật Sơ sinh cho bác sĩ và điều dưỡng BVĐK Bình Dương.

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

<<  < 5 6 7