Thông Báo Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 01/12/2022 14/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 01/12/2022. Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 07/12/2022 08/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội trú, KTV xét nghiệm, Điều dưỡng đa khoa) đạt kết quả phỏng vấn ngày 07/12/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 09/12/2022 06/12/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 07/12/2022 01/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Về Kết Quả Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 24/11/2022 01/12/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin thông báo kết quả kiểm tra đầu vào ngày 24/11/2022

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 01/12/2022 23/11/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Bác sĩ nội nhi (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 22/11/2022 23/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí Bác sĩ nội nhi, Điều dưỡng đa khoa, Nhân viên hướng dẫn, nhập liệu và Hộ lý (bảo mẫu)) đạt kết quả phỏng vấn ngày 22/11/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Tham Dự Kiểm Tra Đầu Vào Ngày 24/11/2022 22/11/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: KTV xét nghiệm, Dược cao đẳng (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 22/11/2022 18/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Tuyển Dụng Ngày 18/11/2022 18/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí.

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 09/11/2022 10/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí KTV xét nghiệm, KTV VLTL, Y tế công cộng và dược cao đẳng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/11/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 08/11/2022 10/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí dược đại học) đạt kết quả phỏng vấn ngày 08/11/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 08/11/2022 04/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên Dược đại học, đạt kết quả kiểm tra đầu vào (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Mời Phỏng Vấn Ngày 09/11/2022 04/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên đạt kết quả kiểm tra đầu vào ở các vị trí: KTV xét nghiệm, KTV vật lý trị liệu, Y tế công cộng, Dược cao đẳng (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 31/10/2022 02/11/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí điều dưỡng, chuyên viên tiếp dân, công nghệ thông tin, bảo vệ) đạt kết quả phỏng vấn ngày 31/10/2022 (danh sách đính kèm)

Tác giả: P. Tổ chức cán bộ

 < 1 2 3 4 5 >  >>