Xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ em 10/12/2007

<v:imagedata o:title="CAGVSL6H" src="file:///C:DOCUME~1tvdt2007LOCALS~1Tempmsohtml1

Tác giả: BS Nguyễn Văn Tân Minh - Khoa Huyết Học

Thiếu máu ở trẻ em 10/12/2007

Thiếu máu là gì? Thiếu máu là một rối lọan về máu thường gặp, xẩy ra khi số lượng hồng cầu ít hơn bình thường họăc nồng độ hemoglobin trong máu ...

Tác giả: BS CK2 Trần Phẩm Diệu - Phó Khoa Thận Máu Nội Tiết

 < 1 2 3